Girls in ICT day

ВОВЕД

Што претставува Ден на девојките во ICT?

Тоа е ден кога девојките ќе се запознаат со можностите за образование и кариера во областа на Информатичко Комуникациските Технологии. Меѓународниот ден на девојките во ИКТ има за цел да ги доближи Информатичко Комуникациските Технологии на девојките, да им ги претстави работните места во овој сектор, како и да ги поттикне и охрабри да изберат кариера и да се занимаваат со оваа професија.

повеќе

ДЕН НА ДЕВОЈКИТЕ ВО ИКТ 2013

повеќе

ПРВ ДЕН НА ДЕВОЈКИТЕ ВО ИКТ

повеќе

ОРГАНИЗАТОРИ